Khutbah

Khutbah Jumat – Pesan Rosulullah Tentang Taqwa ( Versi basa SUNDA )

Pesan Rosulullah Tentang Taqwa ( Versi basa SUNDA ), khutbah jumat kali ini akan menggunakan basa Sunda, bagi yang membutuhkan silahkan di ambil, tapi sebelum di ambil coba baca dan hayati isi dari kandungan  khutbah jumat ini, karena apa?, karena supaya jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita khususnya yang menulis umumnya bagi siapa saja yang membacanya. itu harapan kita semua dan terlebih para pembaca yang membutuhkan. Langsung saja biasa Muqoddimah nya cari saja di berbagai kumpulan kitab yang membahas tema tentang kumpulan muqodimah khutbah jumat. ( mari kita langsung ke bahasan yang memakai bahasa sunda.)
Pesan Rosulullah Tentang Taqwa

Contents

Khutbah Jumat Pesan Rosulullah tentang Pentingnya Taqwa

Hadirin Ahli Jumat Rohimakumulloh.

Dina ieu saat, khotib bade nyandak bahasan tina pentingna kataqwaan ka Alloh SWT, salaku jami islam, jalmi iman, urang sadayana kedah berusaha satekah polah kanggo ningkatkeun kataqwaan ka Alloh SWT, naon margina ? margi mung ku jalan TAQWA urang sadaya tiasa meraih kana Ridhona Alloh SWT.
Hadirin Rohima Kumulloh
Ratusan ayat Suci Al-Qur’an, bahkan seluruh isi kandungan Al-Qur’an anu intina ngagiring sadaya manusa kanggo menuju kana kataqwaan, mangga urang Tafsiran sababaraha ayat anu berkaitan tina pentingna Taqwa , di antawisna Alloh SWT ngadawuh dina QS. Ali imran ayat 102 
Pesan Rosulullah Tentang Taqwa
anu pihatoseunana, Wallohu’alam bimurodihi : Hai Jalma-jalma anu ariman , kudu taraqwa anjen ka Alloh, kalayan taqwa anu sabener-benerna, jeung ulah maot aranjeun kabeh, kecuali aya dina ka islaman.
Salajeungna dina QS. Al-Ahzab ayat 70-71
Pesan Rosulullah Tentang Taqwa
Pesan Rosulullah Tentang Taqwa
Hai jalma-jalma nu ariman, kudu taraqwa aranjeun ka Alloh,sareung ucapkeun ucapan nu hade (yang benar)
maka Alloh SWT, bakal ngaluruskeun, narima kana amal-amal aranjeun, sareung ngahampura kana dosa-dosa aranjeun kabeh, sareung saha jalmi anu taat ka Alloh sareung Ka Rosul Alloh, maka yakin tegesna geus menang kabagjaan nu pohara ageungna.

Hadirin Ahli Jum’at Rohimakumullah

Salajeungna, sapalih Rukun khutbah jumat oge aya diantawisna wasiat taqwa, tegesna ngahimbau, marenatah kana kataqwaan, khusus ka khotib umumna kasadayana,  ieu nandakeun penting-pentingna TAQWA anu kedah kusadaya jalmi muslih di raih. bahkandina zaman Rosulullah SAW, aya sahabat Rosul anu namina Muad bin Jabal , ku Rusulullah SAW di angkat janteun Gubernur di Yaman, maka jalmi anu gaduh kataqwaan, teu ngarasa bungah dumehna jadi pajabat, margi kedudukan langkung luhur tangtos nanggung tanggung jawab anu ageung, tapi muad bin jabal teu nolak kana keputusan Rosulullah SAW. anjeuna malik naros, ka Rosulullah SAW tina ka tugenah hatena,
saur MUAD : Ya Rosulalloh. kumaha carana abdi hirup anu ayeuna supaya teu kafitnah di perjalanan saatosna janteun pejabat, sangkan salamet dunyana salamet akheratna..?
Maka Rosulullah SAW ngawaleur, Dawuh Rosulullah SAW :
Muad lamun anjeun hirup hayang salamet dunyana, akheratna , maka lakukeun 3 perkara
mana anu 3 perkara ieu :

Hiji :

Pesan Rosulullah Tentang Taqwa
Kudu Taqwa anjeun, dimana wae anjeun aya, maksadna , keur kumaha wae, dimana wae, jadi naon wae sapertos :  nuju sehat, nuju teu sehat, nuju untung nuju rugi , jadi pejabat atawa rakyat, waktu benghar atawa fakir ustad atawa mustami’, urang kedah taqwa ka Alloh SWT

Kadua : 

Pesan Rosulullah Tentang Taqwa
kudu nutupan pagawean nu goreng ku pagawean anu alus tur mayeng, maksadna hiji waktu urang milampah dosa, kagorengan boh kadiri pribadi, keluarga , sareung tatangga, kedah buru-buru tutupan ku midamel kasaean nu ageung tur mayeng

Katilu : 

Pesan Rosulullah Tentang Taqwa

kudu bergaul sasama manusa ku Akhlakul karimah, tegesna akhlak nu sae , akhlak anu dicontokeun ku Rosulullah SAW, anu tiasa di larapkeun dina kahirupan sapopoe, sapertos, ka saluhureun ka hormat, ka sahandapeun nyaah tur nungtun kana kasaean, ka sasama sumawona

Hadirin Rohimakumullah

Kesimpulan tina khutbah jumat ieu, Kahiji : mangga ku Urang emutan, naon atuh bekel urang  saleuresna nalika mulih ka jati mulang ka Asal, teuaya sanes lintang ti kataqwaan
Kadua, Saking pentingna Taqwa Seluruh isi kandungan Al-Qur’an ngagirng jalmi supados janteun jalmi anu taqwa. Panutup Mudah-mudahan urang sadaya termasuk jalmi-jalmi anu Taqwa atanapi menuju kana jalan kataqwaan. Aamiin Yaa Robbal ‘Alamiin.
Terima kasih Semoga Bermanfat

3 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button